PROVINCES BY CIRCUITS

The following list gives in detail the divisions of Japan into provinces (kuni), according to "circuits."

Go-Kinai (Five Home Provinces). Yamashiro, Yamato, Kawachi, Izumi (or Senshiu), Settsu (or Sesshiu).
Tōkaidō (Eastern Sea Road). Iga, Ise, Shima, Owari, Mikawa, Tōtōmi, Suruga, Kai, Izu, Sagami, Musashi, Awa (or Boshiō), Kazusa, shimōsa, Hitachi.
Tōsandō (Eastern Mountain Road). Omi, Mino, Hida, Shinano (or Shinshiu), Kōzuke (or Jōshiu), Shimozuke, Iwaki, Iwashiro, Rikuzen, Rikuchū, Mutsu, Uzen, Ugo.
Hokurikudō (North Land Road). Wakasa, Echizen, Kaga, Noto, Etchū, Echigo, Sado Island.
Sanindō (Mountain Shade Road). Tamba, Tango, Tajima, Inaba, Hōki, Izumo, Iwami, Oki Islands.
Sanyōdō (Mountain Sunlight Road). Harima (or Banshiu), Mimasaka, Bizen, Bitchū, Bingo, Aki, Suwō, Nagata (or Chōshiu).
Nankaidō (Southern Sea Road). Kii (or Kishiu), Awaji Island, Awa, Sanuki, Iyo, Tosa (or Toshiu), of which the last four are in the island of Shikoku.
Saikaidō (Western Sea Road). Chikuzen, Chikugo, Buzen, Bungo, Hizen, Higo, Hyūga, Ōsumi, Satsuma (or Sasshiu), Iki Island, Tsushima Island, of which all except the last two are on the island of Kyūshiu.
Hokkaidō (Northern Sea Road). Oshima, Shiribeshi, Iburi, Ishikari, Hitaka, Tokachi, Teshio, Kushiro, Nemuro, Kitami (all on the island of Yezo), and Chishima, or the Kurile Islands.
Ryūzkyū (Loo Choo or Lew Chew) Islands.

PREFECTURES

The following is the list of Japanese prefectures (Ken and Fu:)The Fu are three in number - the great municipalities of Tōkyō, Kyōto, and Ōsaka.The Ken are forty-three in number: Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gumma, Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Aichi, Miye, Gifu, Shiga, Fukui, Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukushima, Miyagi, Yamagata, Akita, Iwate, Aomori, Nara, Wakayama, Hyōgo, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Shimane, Tottori, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi, Nagasaki, Saga, Fukuoka, Kumamoto, Ōita, Miyazaki, Kagoshima, and Okinawa (Riūkiū Islands).The island of Yezo (Hokkaidō), Formosa, Chōsen (Korea) are administered as "territories" by the imperial government, although the first mentioned has recently been granted a small measure of local self-government.